Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i baltisk skog. Vår målsättning är att generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Investeringshorisonten är åtta år och vi riktar oss till professionella och icke-professionella investerare.