Hållbar investering i högavkastande skog

6 070 hektar

förvärvat sedan september 2019

13 100 000 EUR

investerat i skog

545 000 m³sk

Kubikmeter stående skog

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera en årlig genomsnittlig avkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie (SKOG A) är noterad på Nordic Growth Market.


Fördelarna med Skogsfond Baltikum

STABIL TILLVÄXT OCH RISKSPRIDNING

Skog växer oberoende konjunktur. Med skog i din investeringsportfölj kan du i många fall minska portföljrisken och samtidigt öka den förväntade avkastningen.

HÖGAVKASTANDE SKOG

Väsentligt lägre tillgångspriser i Baltikum med upp till fem gånger mer areal och tillväxt för pengarna jämfört med Sverige. Vi förvärvar noga utvalda skogsfastigheter med ofta väldigt hög bonitet, inte ovanligt med tillväxt på över 10 m³sk per hektar och år.

ERFARET TEAM

Våra lokala team har lång erfarenhet av förvärv och skogsbruk i Baltikum. Sammanlagt har vi historiska förvärv på 64 000 hektar skogsmark i Baltikum. Tre tidigare investeringsprojekt har inneburit förvärv, utveckling och i slutändan avyttring av konsoliderade skogsportföljer med genomsnittlig avkastning på över 10 % per år (obelånat).

DUBBEL KLIMATNYTTA

Växande skog (1) binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Med tillväxtfrämjande åtgärder ökar vi tillväxten i våra skogar och därmed också inlagrad koldioxid. Efter avverkning säljs vår skogsråvara och (2) ersätter fossilbaserade produkter.


Hur vi genererar avkastning

Nettotillväxt

Virkesförrådet ökar varje år i och med god tillväxt och återhållsamma avverkningar.

Avverkningar

Realiserade värden uppstår vid avverkning och försäljning av skogsråvara.

Portföljpremium

Ett stort konsoliderat skogsinnehav betingar ett högre värde per hektar än enskilda skogsfastigheter.

Hävstångseffekt

Ökad förväntad värdetillväxt med upp till 30 % belåningsgrad.

Kostnadskontroll

Vi är kostnadsmedvetna och har låga avgifter samt rätt incitament för att skapa god avkastning.


Möt Carl Olén, VD Skogsfond Baltikum