Hållbar investering i skog

Länder med stora skogsområden spelar en nyckelroll i omställningen till en mer hållbar och fossilfri värld. Genom att fungera som kolsänka spelar skogen och skogsbruket redan en central roll för att binda koldioxid genom fotosyntes. Hur mycket koldioxid som  i slutändan avlägsnas netto från atmosfären tack vare skogens växtkraft är emellertid beroende av hur skogen brukas och skogsråvaran används.

För att uppnå positiva miljöeffekter bör skogsförvaltningen sträva efter en hög och hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en ansvarsfull försäljning och i slutändan  modern användning av den avverkade skogsråvaran. Hållbart skogsbruk ligger med andra ord helt i linje med lönsamt skogsägande.

Skogsfond Baltikum har för avsikt att låta genomgå en FSC-certifiering för all skog.  Det innebär att  all ägd mark kommer brukas med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer samt att skogsråvaran blir säljbar till modern industri som kan  förädla skogsråvaran till att ersätta fossilbaserade produkter.

Din investering påverkar inlagrad koldioxid

Ansvarsfull användning av skog där tillväxten är god och avverkningar sker regelbundet kan vara upp till fyra gånger så effektivt när det gäller att minska koldioxid i atmosfären jämfört med att enbart använda växande skog som en kolsänka utan att avverka.

En investering på 20 000 SEK i Skogsfond Baltikum motsvarar ungefär ett hektar skogsmark som årligen binder 5,5 ton koldioxid genom fotosyntes till cellulosa. Det är i samma härad som genomsnittligt koldioxidutsläpp per person i Sverige på ungefär 5 ton per år.

Genom aktivt skogsbruk och systematiskt tillväxtfrämjande åtgärder kommer Skogsfond Baltikum tillvarata skogens fulla tillväxtpotential och dess förmåga att binda koldioxid på ett mer effektivt sätt. Moderna och ändamålsenliga skogsbruksmetoder samt omställning av t.ex. improduktiv ängsmark till produktiv skogsmark kommer i genomsnitt öka årlig tillväxt i kontrollerade bestånd med över 10%. Det betyder att marginaleffekten av varje 200 000 SEK som investeras i Skogsfond Baltikum ger en klimatnytta på ungefär 5 ton mer inbunden koldioxid varje år, vilket motsvarar genomsnittssvenskens årliga koldioxidutsläpp.

 

 
Skog enligt Greta Thunberg

 
En hållbar investering