Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där du som aktieägare kan utöva inflytande i bolaget. Här kan du ta del av handlingar till aktuella och tidigare bolagsstämmor.

Årsstämman 2020 kommer att äga rum den 3 juni 2020.