Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där du som aktieägare kan utöva inflytande i bolaget. Här kan du ta del av handlingar till aktuella och tidigare bolagsstämmor.

Extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär för poströstning
Formulär för fullmakt