Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där du som aktieägare kan utöva inflytande i bolaget. Här kan du ta del av handlingar till aktuella och tidigare bolagsstämmor.

Årsstämma 15 juni 2023

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum höll årsstämma onsdagen den 15 juni, klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt