Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där du som aktieägare kan utöva inflytande i bolaget. Här kan du ta del av handlingar till aktuella och tidigare bolagsstämmor.

Årsstämma 15 juni 2022

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallades till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt