Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där du som aktieägare kan utöva inflytande i bolaget. Här kan du ta del av handlingar till aktuella och tidigare bolagsstämmor.

Årsstämma 23 juni 2021

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämma