Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 15 juni 2023

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum höll årsstämma onsdagen den 15 juni, klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt

Årsstämma 15 juni 2022

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallades till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt

Årsstämma 23 juni 2021

Kommuniké från årsstämma 
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär för poströstning
Formulär för fullmakt

Årsstämman 2020 ägde rum den 17 juni 2020. 

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till Årsstämma
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019 
Bolagsstyrningsrapport 
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär