Om oss

Introduktionsfilm Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en stor konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och vi riktar oss till både professionella och icke-professionella investerare.

Skogsfond Baltikum AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och har utsett AIFP Baltic Asset Management AS (BAM) att vara extern förvaltare. AIFP Baltic Asset Management AS innehar nödvändiga tillstånd med tillståndsnummer 06.13.08.569/481 från FKTK (Financial and Capital Markets Commission) i Lettland för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EU enligt gällande EU-direktiv som den implementerats i lettisk lagstiftning.