Styrelse och ledning

Carl Olén Verkställande direktör

11 års erfarenhet av investeringar och skogsförvaltning i Baltikum, f.1982.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande i Skogsfond Baltikums två lettiska dotterbolag SIA Latvijas Mezu Agentura och SIA Vadakstes mezi samt direktör i litauiska dotterbolaget Baltijos misku fondas, ledamot i familjeägda skogsinvesteringsbolaget SIA Lettskogolen, ordförande i SIA Kurland Wind, ledamot i Rockagården Vind AB och ägare Forest Value AB.

Bakgrund: Management trainee och chefscontroller på Scania. Civilekonom, Uppsala Universitet.

Äger 61 230 stamaktier och 3 111 A-aktier (privat och via bolag).

Sture Karlsson Styrelseordförande

40 års erfarenhet av svensk skogsindustri och virkesanskaffning i Östersjöområdet, f. 1955.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande för svenska PEFC som är en del av globala skogscertifieringsorganisationen PEFC. Senior rådgivare i Ragvaldsberg Utbildning och Konsult AB. 

Bakgrund: Tidigare vd för Skogsägarna Mellanskog i 8 år och då även bl.a. styrelseledamot i träindustriföretaget Setra Group AB. Tidigare bl.a. chef på regional skogsmyndighet och branschorganisation för sågverksindustrin samt biobränsleföretag. Jägmästare, SLU Umeå.

Äger 1 300 stamaktier och 350 A-aktier.

Daniel Palm Styrelseledamot

20 års erfarenhet av företagsledning, f. 1975.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande för Företagarna i Haninge, ägare och Senior Management Consultant på Quick Enterprise Invest. 

Bakgrund: Projektledare för utvecklingen av betal-appen Swish och IT-konsult inom finansiella tjänster på bl.a. Accenture, Ernst & Young och Cap Gemini. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 

Äger via bolag 2 200 stamaktier och 400 A-aktier.

Petter Tiger Styrelseledamot

Kommunikatör och entreprenör, f. 1975.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd (grundare) och styrelseledamot Lantero AB, styrelseledamot Goffels AB, styrelseordförande Aigine AB. 

Bakgrund: Tidigare bland annat presschef på SCA och IR-ansvarig på Trio och Teligent. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 

Äger 1 500 stamaktier och 100 A-aktier.

Anders Bennström Styrelseledamot

Säkerhetsexpert inom ledningssystem, krisberedskap och totalförsvar, f. 1968.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior säkerhetskonsult på 2Secure AB. 

Bakgrund: Lång erfarenhet av att utveckla organisationers strategiska ledningsförmåga inom informationssäkerhet, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd. Fil Kand statsvetenskap, Karlstad universitet samt Försvarshögskolan. 

Äger 10 stamaktier och 5 A-aktier.