Styrelse och ledning

Carl Olén Verkställande direktör

10 års erfarenhet av investeringar och skogsförvaltning i Baltikum, f.1982.

Övriga nuvarande uppdrag: Ledamot i lettiska skogsinvesteringsbolaget SIA Lettskogolen, ledamot i förvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica, ordförande i SIA Kurland Wind, ägare Forest Value AB och ledamot i Rockagården Vind AB.

Bakgrund: Trainee och bland annat chefscontroller på Scania. Civilekonom, Uppsala Universitet.

Daniel Palm Styrelseordförande

20 års erfarenhet av företagsledning, f. 1975.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande för Företagarna i Haninge, ägare och Senior Management Consultant på Quick Enterprise Invest.

Bakgrund: Projektledare för utvecklingen av betal-appen Swish och IT-konsult inom finansiella tjänster på bl.a. Accenture, Ernst & Young och Cap Gemini. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Sture Karlsson Styrelseledamot

40 års erfarenhet av svensk skogsindustri och virkesanskaffning i Östersjöområdet, f. 1955.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande för svenska PEFC som är en del av globala skogscertifieringsorganisationen PEFC. Senior rådgivare i Ragvaldsberg Utbildning och Konsult AB.

Bakgrund: Tidigare vd för Skogsägarna Mellanskog i 8 år, samtidigt även bl.a. styrelseledamot i träindustriföretaget Setra Group AB. Tidigare bl.a. chef på regional skogsmyndighet och branschorganisation för sågverksindustrin samt biobränsleföretag. Jägmästare, SLU Umeå.

Christina Lindbäck Styrelseledamot

25 års erfarenhet av ledande befattningar inom hållbarhetsrelaterade frågor i Regeringskansliet och näringslivet, f 1963.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Sustainergies, styrelseledamot i Axfoundation, styrelseledamot och vice ordförande i IQ Samhällsbyggnad m.m.

Bakgrund: Hållbarhetschef för NCC-koncernen, Miljö- och kvalitetschef för Ragn-Sellskoncernen Departementsråd i Miljödepartementet, styrelseordförande i Miljömärkning Sverige AB. Jur Kand, Stockholms Universitet.

Daniel Magnusson Styrelseledamot

Förvaltningserfarenhet från internationell skogsfond, f.1986

Övriga nuvarande uppdrag: Banktjänsteman med inriktning finansiering och kapitalförvaltning, ledamot i Skogsfond Baltikums helägda dotterbolag i Litauen; Baltjios misku fondas.

Bakgrund: Förvaltare på Euroforest för Europeiska Skogsfonden 2014-2016 (ansvar Baltikum). Jägmästare & Civilekonom, Uppsala universitet.

Petter Tiger Styrelseledamot

Kommunikatör och entreprenör, f. 1975

Övriga nuvarande uppdrag: Vd (grundare) och styrelseledamot Lantero AB, styrelseledamot Goffels AB.

Bakgrund: Tidigare bland annat presschef på SCA och IR-ansvarig på Trio och Teligent. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Peter Montgomery Styrelseledamot

Riskkapitalist och entreprenör, f. 1974

Övriga nuvarande uppdrag: Vd (grundare) och styrelseledamot Driftio AB, styrelseledamot i Sonetel AB (publ), Archib Venture Advisers AB och Increm Invest Utveckling AB.

Bakgrund: Tidigare vd Archib Venture Advisers AB och CFO i Sonetel AB (publ). Bland annat erfarenhet från Private Equity-fondbolaget CapMan samt Venture Capital-fondbolaget Swedestart Management. Civilingenjör, Lunds Universitet.

Anders Bennström Styrelseledamot

Säkerhetsexpert inom ledningssystem, krisberedskap och totalförsvar.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior säkerhetskonsult på 2Secure AB.

Bakgrund: Lång erfarenhet av att utveckla organisationers strategiska ledningsförmåga inom informationssäkerhet, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd. Fil Kand statsvetenskap, Karlstad universitet samt Försvarshögskolan.