Styrelse och ledning

Carl Olén Verkställande direktör

10 års erfarenhet av investeringar och skogsförvaltning i Baltikum, f.1982.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande i Skogsfond Baltikums två helägda dotterbolag SIA Latvijas Mezu Agentura och Baltijos misku fondas, ledamot i familjeägda skogsinvesteringsbolaget SIA Lettskogolen, ordförande i SIA Kurland Wind, ledamot i Rockagården Vind AB och ägare Forest Value AB.

Bakgrund: Trainee och bland annat chefscontroller på Scania. Civilekonom, Uppsala Universitet.

Äger personligen och via bolag 66 200 stamaktier och 350 A-aktier.

Daniel Palm Styrelseordförande

20 års erfarenhet av företagsledning, f. 1975.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande för Företagarna i Haninge, ägare och Senior Management Consultant på Quick Enterprise Invest. 

Bakgrund: Projektledare för utvecklingen av betal-appen Swish och IT-konsult inom finansiella tjänster på bl.a. Accenture, Ernst & Young och Cap Gemini. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 

Äger personligen och via bolag 1200 stamaktier och 400 A-aktier.

Sture Karlsson Styrelseledamot

40 års erfarenhet av svensk skogsindustri och virkesanskaffning i Östersjöområdet, f. 1955.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande för svenska PEFC som är en del av globala skogscertifieringsorganisationen PEFC. Senior rådgivare i Ragvaldsberg Utbildning och Konsult AB. 

Bakgrund: Tidigare vd för Skogsägarna Mellanskog i 8 år och då även bl.a. styrelseledamot i träindustriföretaget Setra Group AB. Tidigare bl.a. chef på regional skogsmyndighet och branschorganisation för sågverksindustrin samt biobränsleföretag. Jägmästare, SLU Umeå.

Äger 300 stamaktier och 300 A-aktier.

Christina Lindbäck Styrelseledamot

25 års erfarenhet av ledande befattningar inom hållbarhetsrelaterade frågor i Regeringskansliet och näringslivet, f 1963.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Sveaskog, Axfoundation, Stockholms Byggnadsförening, Resize Design AB, IQ Samhällsbyggnad och Sustainergies.

Bakgrund: Hållbarhetschef för NCC-koncernen, Miljö- och kvalitetschef för Ragn-Sellskoncernen Departementsråd i Miljödepartementet, styrelseordförande i Miljömärkning Sverige AB. Jur Kand, Stockholms Universitet.

Äger 130 stamaktier och 80 A-aktier. 

Daniel Magnusson Styrelseledamot

Förvaltningserfarenhet från internationell skogsfond, f.1986

Övriga nuvarande uppdrag: Banktjänsteman med inriktning finansiering och kapitalförvaltning, ledamot i Skogsfond Baltikums helägda dotterbolag i Litauen; Baltjios misku fondas. 

Bakgrund: Förvaltare på Euroforest för Europeiska Skogsfonden 2014-2016 (ansvar Baltikum). Jägmästare & Civilekonom, Uppsala universitet. 

Äger 150 stamaktier och 150 A-aktier. 

Petter Tiger Styrelseledamot

Kommunikatör och entreprenör, f. 1975

Övriga nuvarande uppdrag: Vd (grundare) och styrelseledamot Lantero AB, styrelseledamot Goffels AB, styrelseordförande Aigine AB. 

Bakgrund: Tidigare bland annat presschef på SCA och IR-ansvarig på Trio och Teligent. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 

Äger 500 stamaktier och 100 A-aktier.

Peter Montgomery Styrelseledamot

Entreprenör, f. 1974

Övriga nuvarande uppdrag: Vd (grundare) och styrelseledamot Driftio AB, styrelseledamot i Sonetel AB (publ), Archib Venture Advisers AB och Increm Invest Utveckling AB. 

Bakgrund: Tidigare vd Archib Venture Advisers AB och CFO i Sonetel AB (publ). Bland annat erfarenhet från Private Equity-fondbolaget CapMan samt Venture Capital-fondbolaget Swedestart Management. Civilingenjör, Lunds Universitet.

Äger 210 stamaktier och 10 A-aktier.

Anders Bennström Styrelseledamot

Säkerhetsexpert inom ledningssystem, krisberedskap och totalförsvar.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior säkerhetskonsult på 2Secure AB. 

Bakgrund: Lång erfarenhet av att utveckla organisationers strategiska ledningsförmåga inom informationssäkerhet, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd. Fil Kand statsvetenskap, Karlstad universitet samt Försvarshögskolan. 

Äger 10 stamaktier och 5 A-aktier.