Styrelse och ledning

Styrelse och ledning har mångårig erfarenhet av skogsförvaltning och investeringar i Baltikum. Dessutom finns ett Advisory Board som är behjälpliga i utvalda frågor.

Fredrik Zetterström Styrelseordförande

10 års erfarenhet av skogsförvaltning i Baltikum, f.1968.

Övriga uppdrag: Grundare och styrelseledamot i Baltic Asset Management som förvaltar Skogsfond Baltikum, styrelseledamot i Latvian Bioenergy AB.

Bakgrund: Styrelseledamot och VD för Latvian Forest Company AB år 2010-2016 och senior projektledare inom corporate finance på G&W Fondkommission. Civilekonom, Stockholms Universitet.

 

Carl Olén VD, styrelseledamot

9 års erfarenhet av skogsförvaltning i Baltikum, f.1982.

Övriga uppdrag: Fondförvaltare i Baltic Asset Management för Skogsfond Baltikum, styrelseordförande för skogsinvesteringsbolaget SIA Lettskogolen, styrelseledamot i förvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica, styrelseledamot i SIA Kurland Forest, investeringsrådgivare Forest Value AB samt styrelseledamot i Rockagården Vind AB.

Bakgrund: Trainee och bland annat chefscontroller på Scania. Civilekonom, Uppsala Universitet.

 

Valerijs Ginko Styrelseledamot

25 års erfarenhet av skogsförvaltning i Baltikum, f.1970.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Baltic Asset Management som förvaltar Skogsfond Baltikum, grundare av Latvian Bioenergy AB.

Bakgrund: Skogsansvarig för Latvian Forest Company AB 2010-2018. Transaktionskonsult inom fastighets- och skogssektorn i Lettland. Jurist, Latvia University.