Avslutade nyemissioner

Nyemission december 2021 - januari 2022

Genom nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 23 711 A-aktier av 292 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.

Läs mer

Nyemission maj - juni 2020

Genom nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 38 184 A-aktier av 214 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.

Läs mer

Nyemission november - december 2019

Genom nyemissionen tillfördes Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 87,2 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 83.885 A-aktier av 545 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.

Läs mer

Nyemission maj - juni 2019

Genom nyemissionen tillfördes Skogsfond Baltikum AB (publ) 17,8 MSEK. Totalt tecknades 17.841 A-aktier och alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning. 

Läs mer