Skogsinvestering

Megatrenderna global befolkningsökning, urbanisering och ökad levnadsstandard leder till ökade behov av resurser till byggnader, material och energi.  Hotet om klimatförändringar och klimatkris gör att lagstiftning  uppdateras och fossila alternativ fasas ut. Vid en global omställning till mer förnybart kan skogens förmåga att binda kol och ersätta fossila produkter spela en viktig roll. För den investerare som vill bredda sin investeringsportfölj och skapa riskspridning kan skogen vara ett relevant tillgångsslag i portföljen för att förbättra den riskjusterade avkastningen.