Ökade behov av förnybar skogsråvara

Megatrenderna global befolkningsökning, urbanisering och ökad levnadsstandard leder till ökade behov av resurser till byggnader, material och energi.  Hotet om klimatförändringar och klimatkris gör att lagstiftning  uppdateras och fossila alternativ fasas ut. Vid en global omställning till mer förnybart kan skogens förmåga att binda kol och ersätta fossila produkter spela en viktig roll.

Nya användningsområden för skogsråvarans tre sortiment

  1. Sågvirke som konstruktionsmaterial kan ersätta koldioxidkrävande byggnadsmaterial som stål och betong. Uppsala kommun beslutade 2018 att stadens offentliga byggnader som uppförs efter 2030 ska innehålla minst 50 % trä (15% år 2017).
  2. Massaved används för att tillverka pappersmassa som bland annat används som insatsvara till pappersprodukter och hygienartiklar men också till textil- och nanofibrer. Nya cellulosabaserade produkter utvecklas för att kunna ersätta plast.
  3. Bioenergi. Inblandning av bioinnehåll i diesel och omställning av t.ex. gasvärmeverk till bioenergi-värmeverk gör att restprodukter från avverkningar och skogsråvaruförädling kan tas tillvara på bättre och mer lönsamma sätt framöver samt bidra till att ersätta fossila bränslen som kol, olja och gas.

Ökad efterfrågan av skogsråvara inom 10 år

FN:s Food and Agriculture Organization (FAO) beräknar i sitt huvudscenario för globalt utbud och efterfrågan av rundvirkesekvivalenter (skogsråvara) att världsläget är följande:

  • År 2018 utbud och efterfrågan ~2500 miljoner m3.
  • År 2028 global efterfrågan ~3900 miljoner m3.
  • Den beräknade efterfrågeökningen är +50% på 10 år.