Advisory Board

Vid större förvärv, strategiska förvaltningsbeslut, finansiering och vid försäljning av hela innehavet är det avgörande att ta faktabaserade beslut och att ha tillgång till rätt personer och kompetens. Därför samarbetar ledningen för Skogsfond Baltikum med utvalda och kunniga rådgivare.

*Per-Olof Wedin

Civilingenjör

VD för Sveaskog 2012-2019 och ordförande för EUSTAFOR 2015-2019. Styrelseledamot i LKAB, Inlandsbanan AB, Envigas AB, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademin). Per-Olof Wedin har tidigare varit VD på Svevia och har innehaft olika chefsroller på Stora Enso och SCA.

*Johan Nellbeck

Civilekonom

Executive vice President Paperboard på Holmen. Tidigare Executive vice President Packaging Paper på Billerud Korsnäs 2006-2018 och totalt 30 års erfarenhet av arbete inom skogs- och pappersindustrin.

Sten Hamring

Jägmästare

Medgrundare och ordförande i det lettiska skogsförvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica som sedan år 2000 bland annat har byggt upp och förvaltat SIA Myrtillus 24 000 hektar och SIA Empetrum 17 000 hektar åt Harvard universitets så kallade Endowment Funds.

Wiggo Bratt

Jägmästare

Medgrundare av lettiska skogsförvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica som sedan år 2000 förvärvat och förvaltat skogsmarker i Lettland.

Staffan Nordström

Jurist & Officer

Honorärkonsul för Republiken Lettland till Konungariket Sverige, nationell representant för Lettlands Handelskammare i Sverige. Tidigare bland annat Administrativ Chef för fastighetsdivisionen IKEA Ryssland. Driver sedan 10 år skogsvårdsbolaget S.Nordström Skog AB med 35 anställda. Grundare och delägare i lettiskt skogsinvesteringsbolag.

Daniel Magnusson

Civilekonom & Jägmästare

Förvaltare för Europeiska Skogsfonden 2014-2016. Ansvarig för skog & lantbruk på en bank i Göteborg. Jägare med stort viltvårdsintresse.

Per Hedberg

Civilingenjör & Civilekonom

Grundare och COO Virkesbörsen. Mer än tio års erfarenhet från skogsindustriella bolag bl.a. som analytiker hos Pöyry, affärsutveckling och strategi hos Holmen och SCA, konsultchef hos Tieto Forest Industry samt ansvarig för svensk skogsindustri på Näringsdepartementet.

*Daniel Palm

Civilekonom

Tidigare projektledare för utvecklingen av betalappen Swish. Senior Management Consultant på Business Technology Consulting Group. Tidigare IT-konsult inom finansiella tjänster på Accenture och Cap Gemini. Jägare.

 

*) Föreslås till bolagsstämman 17 juni 2020 att bli invalda som ledamöter i Skogsfond Baltikums styrelse.