Advisory Board

Vid större förvärv, strategiska förvaltningsbeslut, finansiering och vid försäljning av hela innehavet är det avgörande att ta faktabaserade beslut och att ha tillgång till rätt personer och kompetens. Därför samarbetar ledningen för Skogsfond Baltikum med utvalda och kunniga rådgivare.

Johan Nellbeck

Tidigare affärsområdeschef på Billerud Korsnäs

Född 1964, Civilekonom. Executive Vice President Paperboard, Holmen. Tidigare Executive vice President för Packaging Paper på Billerud Korsnäs 2006-2018 och totalt 30 års erfarenhet av arbete inom skogs- och pappersindustrin.

Sten Hamring

Tidigare förvärvsansvarig för två Harvardfonder

Född 1953, Jägmästare. Medgrundare och delägare av lettiska skogsförvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica som sedan år 2000 bland annat har byggt upp och förvaltat SIA Myrtillus med cirka 24 000 hektar och SIA Empetrum med cirka 17 000 hektar åt Harvard universitets så kallade Endowment Funds.

Staffan Nordström

Honorärkonsul och ägare i skogsvårdsföretag

Född 1953, Jurist, officer. Honorärkonsul för Republiken Lettland till Konungariket Sverige, nationell representant för Lettlands Handelskammare i Sverige. Tidigare bland annat Administrativ Chef för fastighetsdivisionen IKEA Ryssland. Driver sedan 10 år skogsvårdsbolaget S.Nordström Skog AB med 35 anställda. Grundare och delägare i lettiskt skogsinvesteringsbolag.

Daniel Magnusson

Tidigare förvaltare Europeiska Skogsfonden

Född 1986, Civilekonom, Jägmästare. Förvaltare för Europeiska Skogsfonden 2014-2016. Ansvarig för skog & lantbruk på en bank i Göteborg. Jägare med stort viltvårdsintresse.

Per Hedberg

Grundare och COO Virkesbörsen

Född 1983, Civilingenjör, ekonom. Grundare och huvudägare av Virkesbörsen. Mer än tio års erfarenhet från skogs-industriella bolag bl.a. som analytiker hos Pöyry, affärsutveckling och strategi hos Holmen och SCA, konsultchef hos Tieto Forest Industry samt ansvarig för svensk skogsindustri på Näringsdepartementet.

Wiggo Bratt

Tidigare skogsförvaltare för två Harvardfonder

Född 1948, Jägmästare. Omfattande erfarenhet och förvärv och förvaltning av skogstillgångar i Baltikum och Rumänien. Medgrundare av skogsförvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica som sedan år 2000 förvärvat och förvaltat totalt ungefär 44 000 hektar mark i Lettland.

Daniel Palm

Tidigare projektledare för Swish

Född 1975, Civilekonom. Senior Management Consultant på Business Technology Consulting Group. Tidigare bl.a. projektledare för utvecklingen av betalningsappen Swish. Tidigare IT-konsult inom finansiella tjänster på Accenture och Cap Gemini. Jägare.