Advisory Board

Medlemmarna i Skogsfond Baltikums Advisory Board har varken formellt ansvar eller ersättning och är inte insynspersoner, men kan ge råd till styrelse och vd vid behov.

Staffan Nordström (chair)

Jurist & Maj Rtd

Honorärkonsul för Republiken Lettland till Konungariket Sverige. Tidigare bland annat administrativ chef för fastighetsdivisionen IKEA Ryssland & Ukraina. Drev 2010-2022 skogsvårdsbolaget S.Nordström Skog AB med 35 anställda. Grundare, vd och delägare i Hertigdömet Kurland Skog AB (näst största ägare av A-aktier i Skogsfond Baltikum). Fritidspolitker och rådgivare. Styrelsedamot i Svenska Lövträdföreningen, ordförande Svensk-Lettiska Föreningen.

Äger 155 A-aktier och 100 stamaktier samt företräder 10675 A-aktier som vd och delägare i Hertigdömet Kurland Skog AB.

Johan Varland

Civilekonom

Investerare och fristående rådgivare inom investeringar, företagsutveckling, och transaktioner. Delägare och affärsutvecklare i elbolaget Svensk Kärnkraft AB.  Byggde som grundare och CFO under 10 år upp fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties och tog det till börsen. Mer än 20 års erfarenhet av att utveckla investeringsverksamheter.

Äger 3500 A-aktier

Sten Hamring

Jägmästare

Medgrundare och ordförande i det lettiska skogsförvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica som sedan år 2000 bland annat har byggt upp och förvaltat SIA Myrtillus 24 000 hektar och SIA Empetrum 17 000 hektar åt Harvard universitets så kallade Endowment Funds.

Äger 1100 A-aktier

Per Hedberg

Civilingenjör & Civilekonom

Grundare och COO Virkesbörsen. Mer än tio års erfarenhet från skogsindustriella bolag bl.a. som analytiker hos Pöyry, affärsutveckling och strategi hos Holmen och SCA, konsultchef hos Tieto Forest Industry samt ansvarig för svensk skogsindustri på Näringsdepartementet.

Daniel Magnusson

Jägmästare & Civilekonom

Bankman med inriktning finansiering och kapitalförvaltning. Tidigare styrelseledamot i Skogsfond Baltikum 2020-2022 och förvaltare på Euroforest för Europeiska Skogsfonden 2014-2016 (ansvar Baltikum).

Äger 150 stamaktier och 150 A-aktier.