Advisory Board

Vid större förvärv, strategiska förvaltningsbeslut, finansiering och vid försäljning av hela innehavet är det avgörande att ta faktabaserade beslut och att ha tillgång till rätt personer och kompetens. Därför samarbetar ledningen för Skogsfond Baltikum med utvalda och kunniga rådgivare.

Sten Hamring

Jägmästare

Medgrundare och ordförande i det lettiska skogsförvärvs- och förvaltningsbolaget SIA Kupica som sedan år 2000 bland annat har byggt upp och förvaltat SIA Myrtillus 24 000 hektar och SIA Empetrum 17 000 hektar åt Harvard universitets så kallade Endowment Funds.

Äger 1100 A-aktier

Johan Varland

Civilekonom

Investerare och fristående rådgivare inom investeringar, företagsutveckling, och transaktioner. Delägare och affärsutvecklare i elbolaget Svensk Kärnkraft AB.  Byggde som grundare och CFO under 10 år upp fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties och tog det till börsen. Mer än 20 års erfarenhet av att utveckla investeringsverksamheter.

Äger 3500 A-aktier

Staffan Nordström

Jurist & Officer

Honorärkonsul för Republiken Lettland till Konungariket Sverige, nationell representant för Lettlands Handelskammare i Sverige. Tidigare bland annat Administrativ Chef för fastighetsdivisionen IKEA Ryssland. Driver sedan 10 år skogsvårdsbolaget S.Nordström Skog AB med 35 anställda. Grundare och delägare i lettiskt skogsinvesteringsbolag.

Äger 100 A-aktier

Per Hedberg

Civilingenjör & Civilekonom

Grundare och COO Virkesbörsen. Mer än tio års erfarenhet från skogsindustriella bolag bl.a. som analytiker hos Pöyry, affärsutveckling och strategi hos Holmen och SCA, konsultchef hos Tieto Forest Industry samt ansvarig för svensk skogsindustri på Näringsdepartementet.