Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

juni 15 2022
Årsstämma 2022
augusti 24 2022
Halvårsrapport 2022