Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

december 12 2019
Nyemission
Sista dag för teckning.
februari 28 2020
Bokslutskommuniké 2019