Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

augusti 27 2020
Halvårsrapport 2020
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020