Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

januari 20 2022
Nyemission
Sista dag för teckning.
februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 27 2022
Årsredovisning 2021
juni 15 2022
Årsstämma 2022
augusti 24 2022
Halvårsrapport 2022