Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

februari 28 2020
Bokslutskommuniké 2019