Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

juni 16 2021
Årsstämma 2021
augusti 26 2021
Halvårsrapport 2021