Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

december 15 2020
Extra bolagsstämma
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020