Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

april 27 2023
Årsredovisning 2022
juni 15 2023
Årsstämma 2023
augusti 24 2023
Halvårsrapport 2023