Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

juni 05 2020
Nyemission

Sista dag för teckning. 

juni 17 2020
Årsstämma
augusti 27 2020
Halvårsrapport 2020
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020