Finansiell kalender

Här kan du som aktieägare ta del av datum för våra kommande finansiella rapporter, bolagsstämmor och andra relevanta händelser.

april 29 2020
Årsredovisning 2019
juni 03 2020
Årsstämma
augusti 27 2020
Halvårsrapport 2020
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020