Revisor

I samband med Bolagets bildande 2018-12-03 utsågs Baker Tilly Stint AB, med adress Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, till Bolagets revisor. Huvudansvarig revisor är Mikael Nilsson, medlem i FAR SRS. Revisorn har inget ägarintresse i Bolaget. Baker Tilly Stint AB är valt till Bolagets revisionsbolag till nästa årsstämma som infaller i juni 2021.