Revisor

I samband med Bolagets bildande 2018-12-03 utsågs Baker Tilly Stint AB, med adress Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, till Bolagets revisor med Håkan Andersson(medlem i FAR SRS) som huvudansvarig revisor. Revisorn har inget ägarintresse i Bolaget. Baker Tilly Stint AB är valt till Bolagets revisionsbolag intill slutet av nästa årsstämma som infaller under 2020.