Högavkastande skog i Baltikum

I Lettland och Litauen kan upp till fem gånger så mycket skogsmark förvärvas för samma investeringsbelopp jämfört med södra Sverige samtidigt som skogstillväxten är mycket god och riskerna lägre.

Östersjöregionens skogsindstri och skogsbruk

 • Östersjöregionen skogsindustri är en av världens mest utvecklade.
 • Industrin investerar stort i utökad kapacitet för särskilt förpackningsmaterial och huskonstruktion.
 • Estland, Lettland och Litauen är medlemmar i NATO och EU samt är Euro-anslutna.
 • EU-lagstiftningen begränsar konfiskatoriska och andra regulatoriska risker.
 • Risken för barkborrar är lägre i Baltikum med mer blandskog och småskaliga skogsskiften än i Sverige och Finland.
 • Sverige har högre risk för stormskador (Atlantvindar).
 • Systematisk risk för brand är ungefär samma i de olika regionerna.
 • Specifik risk för brand begränsas med geografisk spridning i en skogsfond med hundratals skogsfastigheter.

Källor: SLU Skogsdata 2020 & Tillväxtrapporten 2019, intern data // Ludvig & Co Skogsprisrapporten helår 2020 och halvår 2021 // Tidningen Skogen månadsnummer 2019-2021, Virkesbörsen marknadsbrev 2019-2021

Östersjöregionens skogsindstri och skogsbruk

 • Östersjöregionen skogsindustri är en av världens mest utvecklade.
 • Industrin investerar stort i utökad kapacitet för särskilt förpackningsmaterial och huskonstruktion.
 • Estland, Lettland och Litauen är medlemmar i NATO och EU samt är Euro-anslutna.
 • EU-lagstiftningen begränsar konfiskatoriska och andra regulatoriska risker.
 • Risken för barkborrar är lägre i Baltikum med mer blandskog och småskaliga skogsskiften än i Sverige och Finland.
 • Sverige har högre risk för stormskador (Atlantvindar).
 • Systematisk risk för brand är ungefär samma i de olika regionerna.
 • Specifik risk för brand begränsas med geografisk spridning i en skogsfond med hundratals skogsfastigheter.

Goda chanser till avkastning i Baltikum

 • I Lettland och Litauen kan upp till fem gånger så mycket skogsmark förvärvas för samma investeringsbelopp jämfört med södra Sverige samtidigt som skogstillväxten är mycket god => upp till fem gånger mer långsiktig tillväxt för pengarna (se förvärvpriser per hektar ovan)
 • Skog i Lettland och Litauen uppvisar högst lönsamhetskvot från avverkningar, (se lönsamhetskvot ovan).
 • Systematisk röjning och plantering gör det möjligt att styra tillväxten till mer värdefulla trädslag, vilket påverkar framtida avverkningsnetton positivt.