Investor relations

Skogsfond Baltikum AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond (AIF) enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med krav på investerarskydd och förvaringsinstitut.

Nyheter

Senaste rapporter

Finansiell kalender

december 15 2020
Extra bolagsstämma
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

IR-kontakt