Nyemission december 2021 - januari 2022

Prospekt

Skogsfond Baltikums investeringsprospekt, som innehåller fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen, godkändes och registrerades av Finansinspektionen 2021-11-30.

Fullständigt Investeringsprospekt (91 sidor)
Investeringserbjudande i sammandrag (teaser, 4 sidor) 
Årsredovisning 2019 / Årsredovisning 2020 / Halvårsrapport 2021

Teckna aktier

Teckning av aktier kan göras till och med 20 januari kl 23:59 via ett av följande alternativ:

1. Teckna digitalt med Bank-ID: Aktieinvest, signering assently
2. Teckna med utskriven anmälningssedel: Ladda ner anmälningssedel
3. Teckna som depåkund hos Avanza: www.avanza.se
4. Teckna som depåkund hos Nordnet: www.nordnet.se

Presentationer

Skogsägarkväll Baltikum 70 min, Virkesbörsen och Skogsfond Baltikum
Företagspresentation 25 min, vd Carl Olén hos Aktiespararna
Intervju 11 min, vd Carl Olén hos Nordnet

Erbjudandet i korthet:

Aktie: Skogsfond Baltikum A
Emissionsvolym: Maximalt 202 MSEK
Teckningskurs: 1 010 SEK per A-aktie
NAV-kurs per A-aktie: 1 084 SEK per A-aktie
Teckningsperiod: Fram till 20 jan 2022
Skogsinnehav: 7 713 hektar 
Fondens målareal:  
Minst 15 000 hektar
Målavkastning:  7-9 procent i genomsnitt per år