Nyemission november - december 2019

Prospekt

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen är upprättat i Skogsfond Baltikums investeringsprospekt som 2019-11-22 godkändes och registrerades av Finansinspektionen.

Fullständigt Investeringsprospekt (75 sidor)

Investeringserbjudande i sammandrag (teaser, 4 sidor) 

Teckna aktier

Teckning av aktier kan göras till och med 12 december via ett av följande alternativ:

1. Teckna digitalt med Bank-ID: www.aktieinvest.se/skogsfondbaltikum2019

2. Teckna med utskriven anmälningssedel: Ladda ned anmälningssedel

3. Teckna som depåkund hos Nordnet: www.nordnet.se

Presentation med VD Skogsfond Baltikum

Stockholm, i samarbete med Nordnet, Kungsgatan 3 (en trappa upp)
10 december kl 12-13 och kl 18-19
11 december kl 12-13 och kl 18:30-19:30
12 december kl 12-13 och kl 18-19

Växjö, Icon (huvudentrén) den 4 december kl 18:30-20:30

Tingsryd, Söderportkyrkan den 5 december kl 18:30-20:30

Vi bjuder på lunch (kl 12-13) och enklare förtäring kvällstid

Anmäl görs till: info@skogsfondbaltikum.se

Erbjudandet i korthet:

Värdepapper: A-aktier
ISIN: SE0012453686
Emissionsvolym: 104 MSEK
Teckningskurs: 1 040 SEK per A-aktie
Minsta teckningsbelopp: 10 400 SEK
Teckningstid: 25 november – 12 december 2019
Företrädesrätt: Ingen företrädesrätt
Marknadsplats: NGM Nordic AIF
Fondens livslängd: 8 år med möjlighet till förlängning med högst två år
Målavkastning: 7-9 % per år i genomsnitt efter avgifter och kostnader

Skogsfond Baltikum på 11 minuter