Baltic Asset Management

AIFP Baltic Asset Management AS har utsetts att vara extern förvaltare av Skogsfond Baltikum och innehar nödvändiga tillstånd från Financial and Capital Markets Commission (FKTK) i Lettland för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EU enligt gällande EU-direktiv som den implementerats i lettisk lagstiftning.

AIFP Baltic Asset Management AS bildades 2015-10-28 och erhöll nödvändiga tillstånd med tillståndsnummer 06.13.08.569/481 för att bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder från FKTK 2017-07-05. Sätet för dess styrelse är Riga, Lettland och dess registreringsnummer i det lettiska företagsregistret är 40103942053. Förvaltarens adress och telefonnummer är:

AIFP Baltic Asset Management AS
Vīlandes iela 5 - 16,
LV-1010 Rīga
Lettland
Telefon: +46 735 44 97 30
Email: info@balticasset.eu
Web: www.balticasset.eu

Ledning och styrelse

Fredrik Zetterström,

f 1968, Ledamot. Särskilda ansvarsområden inkluderar marknadsföring och försäljning, Finansiering, riskhantering och kundrelationer. I övrigt se nedan under avsnittet för Bolagets styrelse.

Valerijs Ginko

f 1970, Ledamot och större aktieägare i AIFP Baltic Asset Management AS. Särskilda ansvarsområden inkluderar identifiering av investeringsobjekt, investeringar, frågor rörande skogsförvaltning, administration och bokföring. I övrigt se nedan under avsnittet för Bolagets styrelse.

Liene Ginko

f 1987, Ledamot i AIFP Baltic Asset Management AS. Jurist från Faculty of Law vid University of Latvia. Särskilda ansvarsområden inkluderar regelefterlevnad, legala frågor, värdering och penningtvätt m.m.