Nyheter och pressmeddelanden

Årsredovisning 2019

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Hela årsredovisningen samt bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida: https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm 2020-04-30

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Zetterström, ordförande, +46 735 44 97 30
Carl Olén, styrelseledamot och vd, +46 70334 51 02
info@skogsfondbaltikum.se

Kort om Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie (SKOG A) är noterad på Nordic Growth Market.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.