Nyheter och pressmeddelanden

Årsredovisning 2020

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida:

https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm 2021-04-28

För mer information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0) 703 345 102
info@skogsfondbaltikum.se

Detta är Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ)är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset på skogsmark och kostnadsnivån är lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie, SKOG A, är noterad på den reglerade handelsplatsen NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.