Nyheter och pressmeddelanden

Årsredovisning 2021

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd +46(0)70 3345 102                      
info@skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7 - 9 procent genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 noterad på NGM Nordic AIF Sweden.

www.skogsfondbaltikum.se

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.