Nyheter och pressmeddelanden

Eget kapital ökade till 1 641 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2023-03-31. Beräknat eget kapital är 145,3 EUR motsvarande 1 641 SEK per A-aktie med omräkningskurs 11,29 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 5,2 EUR jämfört med föregående kvartal motsvarande 80 SEK högre jämfört med föregående kvartal 2022-12-31 (140,1 EUR motsvarande 1 561 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade med +21 SEK per A-aktie på grund av stärkt EUR mot SEK under första kvartalet 2023.

                                                 Eget kapital per A-aktie          Aktiekurs
Datum Värdering Lettland
(EUR / ha)
Värdering Litauen
(EUR / ha)
Genomsnitts- värdering
(EUR / ha)
EK per
A-aktie (EUR)
Omräknings-kurs
(SEK / EUR)
EK per
A-aktie (SEK)
Aktiekurs
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2023-03-31 3906    4603    3985    145,3 11,29 1641    1490    91%
2022-12-31 3778    4573    3864    140,1 11,14 1561    1170    75%
2022-09-30 3051    5122    3237    116,6 10,94 1275    1050    82%
2022-06-30 2951    5391    3172    116,4 10,68 1244    1040    84%
2022-03-31 2869    5539    3085    116,4 10,33 1203    1000    83%
2021-12-31 2628    5759    2837    108,7 10,24 1113    990    89%
2021-09-30 2556    5991    2764    106,3 10,20 1084    975    90%
2021-06-30     2671    106,3 10,15 1079    990    92%
2021-03-31     2568    102,9 10,23 1053    1030    98%
2020-12-31     2534    102,8 10,05 1033    1010    98%

Skogsfond Baltikums markinnehav var 2023-03-31 totalt 9 085 hektar med cirka 835 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 118 kubikmeter per hektar produktiv skog. Skogs- och marktillgångarna värderas till 36,2 MEUR. Värderingen är i genomsnitt 3 985 EUR per hektar, vilket är +121 EUR per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 43,4 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Lettland var 8 053 hektar (78 % skog) och värderas till 31,46 MEUR samt innehåller cirka 678 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 108 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 3 906 EUR per hektar eller 46,4 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Litauen var 1 032 hektar (79 % skog) och värderas till 4,75 MEUR samt innehåller cirka 157 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 194 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 4 603 EUR per hektar eller 30,3 EUR per kubikmeter.

A-aktien handlades till substansrabatt jämfört med redovisat eget kapital per A-aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.