Nyheter och pressmeddelanden

Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 7,7 EUR motsvarande 90 SEK högre jämfört med föregående period 2022-12-31 (108,7 EUR motsvarande 1 113 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade positivt med +10 SEK per A-aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under första kvartalet 2022.

Skogsfond Baltikums markinnehav är 7 894 hektar och värderas till 24,3 MEUR samt innehåller totalt cirka 718 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 122 kubikmeter per hektar produktiv skog. Värderingen är i genomsnitt 3 085 EUR per hektar, vilket är 248 EUR eller 8,7 % högre per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 33,9 EUR per kubikmeter.

Eget kapital per A-aktie och värdering

 

Eget Kapital per A-aktie Aktiekurs handelsplats
Datum Genomsnittlig
värdering
(EUR per hektar)
EK per
A-aktie
(EUR)
Omräknings-
kurs
(SEK / EUR)
EK per 
A-aktie
(SEK)
Aktiekurs 
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2022-03-31      3 085 116,4 10,33  1 203  1 000 83%
2021-12-31      2 837 108,7 10,24  1 113  990 89%
2021-09-30      2 764 106,3 10,20  1 084                975 90%
2021-06-30      2 671 106,3 10,15  1 079                990 92%
2021-03-31      2 568 102,9 10,23  1 053  1 030 98%
2020-12-31      2 534 102,8 10,05  1 033 1 010 98%
2020-09-30   104,7 10,57 1 107 1 010 91%
2020-06-30   102,2 10,47 1 070 1 080 101%
2020-03-31   105,4 10,91 1 150 1 040 90%
2019-12-31   98,72 10,47 1 034 1 330 129%

 

Markinnehavet i Lettland är 7 257 hektar (74 % skog) och värderas till 20,8 MEUR samt innehåller cirka 601 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 111 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 2 869 EUR per hektar eller 34,7 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Litauen är 637 hektar (80 % skog) och värderas till 3,5 MEUR samt innehåller cirka 117 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 230 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 5 539 EUR per hektar eller 29,8 EUR per kubikmeter.

- Vi befinner oss i en uppåtgående marknad för skogsfastigheter, konstaterar Carl Olén, vd Skogsfond Baltikum.


För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig årlig avkastning om 7 - 9 procent genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.