Nyheter och pressmeddelanden

Eget kapital ökar till 1 275 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-09-30. Beräknat eget kapital är 116,6 EUR motsvarande 1 275 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,94 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 0,2 EUR jämfört med föregående kvartal motsvarande 31 SEK högre jämfört med föregående kvartal 2022-06-30 (116,4 EUR motsvarande 1 244 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade med +29 SEK per A-aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under tredje kvartalet 2022.

Skogsfond Baltikums markinnehav var 2022-09-30 totalt 8 693 hektar med cirka 785 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 117 kubikmeter per hektar produktiv skog. Skogs- och marktillgångarna värderas till 28,1 MEUR. Värderingen är i genomsnitt 3 237 EUR per hektar, vilket är +65 EUR per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 35,8 EUR per kubikmeter.

Eget kapital per A-aktie och aktiekurs

Datum Värdering Lettland (EUR / ha) Värdering Litauen (EUR / ha) Genomsnitts- värdering
(EUR / ha)
EK per
A-aktie (EUR)
Omräk-ningskurs
(SEK / EUR)
EK per
A-aktie (SEK)
Aktiekurs
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2022-09-30  3051     5122          3237    116,6 10,94  1275 1050 82%
2022-06-30  2951     5391          3172    116,4 10,68  1244 1040 84%
2022-03-31  2869    5539          3085    116,4 10,33  1203 1000 83%
2021-12-31  2628  5759          2837    108,7 10,24  1113 990 89%
2021-09-30  2556     5991          2764    106,3 10,20  1084 975 90%
2021-06-30           2671    106,3 10,15  1079 990 92%
2021-03-31           2568    102,9 10,23  1053 1030 98%
2020-12-31           2534    102,8 10,05  1033 1010 98%
2020-09-30       104,7 10,57  1107 1010 91%
2020-06-30       102,2 10,47 1070 1080 101%
2020-03-31       105,4 10,91 1150 1040 90%
2019-12-31       98,72 10,47 1034 1330 129%


Markinnehavet i Lettland var 7 912 hektar (75 % skog) och värderas till 24,1 MEUR samt innehåller cirka 650 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 106 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 3 051 EUR per hektar eller 37,1 EUR per kubikmeter. 

Markinnehavet i Litauen var 781 hektar (78 % skog) och värderas till 4,0 MEUR samt innehåller cirka 135 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 240 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 5 122 EUR per hektar eller 29,6 EUR per kubikmeter.

A-aktien handlades till 18 % substansrabatt jämfört med redovisat eget kapital per A-aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning om 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.