Nyheter och pressmeddelanden

Eget kapital per A-aktie (NAV) är 102,9 EUR motsvarande 1 053 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav per 2021-03-31. Beräknad NAV-kurs är 102,9 EUR vilket motsvarar 1 053 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,23 SEK/EUR.

NAV-kurs för denna period är 0,1 EUR högre jämfört med föregående period 2020-12-31 (102,8 EUR motsvarande 1 033 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkar positivt med +19 SEK per aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under första kvartalet 2021. Innehavet, och därmed investeringsgraden, var densamma vid utgången av de båda jämförelseperioderna då inga förvärv genomfördes första kvartalet 2021.

2021-04-30 kommunicerats att Skogsfond Baltikum har utsett en ny extern AIF-förvaltare, vilket syftar till att förbättra strukturen och kvalitetssäkra fortsatt expansion. Detta har föranletts av strukturell översyn och juridisk rådgivning vid hantering av uppkomna frågor. Extraordinära kostnader kopplat till detta under första kvartalet 2021 var 57 tEUR, vilket påverkade NAV-kursen med -0,39 EUR motsvarande -4 SEK per A-aktie.

Skogsfond Baltikum har tillsammans med nya AIF-förvaltaren förfinat beräkningsmodellen för verkligt värde genom att förbättra justeringsmöjligheten med hänsyn till ändrad virkesvolym och ändrade marknadsförutsättningar. En genomsnittlig hektar i Skogsfond Baltikum är enligt modellen värderad till 2 568 EUR, vilket är 33 EUR högre per hektar jämfört med föregående period.

- Skogsfond Baltikums innehav uppvisar mycket god tillväxt samtidigt som nuvarande värdering per hektar är lägre än andra börsnoterade skogsbolag i Östersjöregionen, säger Skogsfond Baltikums vd Carl Olén.

Rapporterat eget kapital per A-aktie (NAV-kurs):

Datum

EUR / A-aktie

Omräkningskurs SEK / EUR SEK / A-aktie Aktiekurs
2021-03-31 102,9 10,23 1053 1030
2020-12-31 102,8 10,05 1033 1010
2020-09-30 104,7 10,57 1107 1010
2020-06-30 102,2 10,47 1070 1080
2020-03-31 105,4 10,91 1150 1040
2019-12-31 98,72 10,47 1034 1330

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.