Nyheter och pressmeddelanden

Eget kapital per A-aktie (NAV) är 106,3 EUR motsvarande 1 079 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2021-06-30. Beräknad NAV-kurs är 106,3 EUR vilket motsvarar 1 079 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,15 SEK/EUR.

NAV-kurs för denna period är 3,4 EUR motsvarande 26 SEK högre jämfört med föregående period 2021-03-30 (102,9 EUR motsvarande 1 053 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade negativt med -8 SEK per aktie på grund av försvagad EUR mot SEK under andra kvartalet 2021. Innehavet, och därmed investeringsgraden, var ungefär densamma vid utgången av de båda jämförelseperioderna då endast tre mindre förvärv och en mindre avyttring med 95 % i vinst, genomfördes andra kvartalet 2021.

Skogsfond Baltikums totala markinnehav består av 7102 hektar med cirka 657 000 kubikmeter stående skog.

Under andra kvartalet har inga avverkningar slutförts, vilket betyder ökad virkesvolym. Skogsfond Baltikum värderar en genomsnittlig skogshektar till
2 658 EUR, vilket är 103 EUR högre per hektar jämfört med föregående period. Givet det senaste halvårets tydliga prisuppgång på skogsfastigheter i Lettland och Litauen och väsentligen bättre virkesnetton från virkesförsäljningar samt den fortfarande relativt låga värderingen för Skogsfond Baltikums innehav, är kvartalets uppvärdering konservativ. Skogen i Litauen är mycket virkesrik och innehåller cirka 270 m³ per hektar och värderas till över 6 000 EUR per hektar. Skogen i Lettland värderas därmed till under 2 500 EUR per hektar, vilket är lägre än portföljgenomsnittet på 2 658 EUR per hektar.

"Jämfört med Östersjöregionens alla börsnoterade skogsbolag har Skogsfond Baltikum i princip den bästa långsiktiga tillväxtpotentialen per hektar och samtidigt den lägsta värderingen", säger Skogsfond Baltikums vd Carl Olén.

Skogsfond Baltikums börsnoterade A-aktie, SKOG A, har de senaste månaderna handlats till en substansrabatt på 2-9 %.

Datum EUR /
A-aktie
Omräkningskurs SEK / EUR SEK /
A-aktie
Aktiekurs Substansrabatt
2021-06-30 106,3 10,15 1079 990 9%
2021-03-31 102,9 10,23 1053 1030 2%
2020-12-31 102,8 10,05 1033 1010 2%
2020-09-30 104,7 10,57 1107 1010 10%
2020-06-30 102,2 10,47 1070 1080 -1%
2020-03-31 105,4 10,91 1150 1040 11%
2019-12-31 98,72 10,47 1034 1330 -22%

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.