Nyheter och pressmeddelanden

Eget kapital per A-aktie (NAV-kurs) är 106,3 EUR motsvarande 1 084 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2021-09-30. Beräknad NAV-kurs är 106,3 EUR vilket motsvarar 1 084 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,20 SEK/EUR.

NAV-kurs för denna period är oförändrad i EUR motsvarande 5 SEK högre jämfört med föregående period 2021-06-30 (106,3 EUR motsvarande 1 079 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade positivt med +5 SEK per aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under tredje kvartalet 2021.

Skogsfond Baltikums markinnehav värderas i genomsnitt till 2 764 EUR per hektar, vilket är 93 EUR högre per hektar jämfört med föregående period. Skogsinnehavet i Litauen är relativt virkesrikt och värderas till 5 991 EUR per hektar. Skogsinnehavet i Lettland har generellt sett god tillväxt, men lägre virkesinnehåll än i Litauen, och värderas till 2 556 EUR per hektar.

Rapporterat eget kapital per A-aktie (NAV-kurs) och värdering

Datum EUR / A-aktie

Omräkningskurs
SEK / EUR

SEK / A-aktie Genomsnitts-värdering EUR / ha Aktiekurs SEK / A-aktie Aktiekurs / NAV-kurs
2021-09-30 106,3 10,20 1 084 2 764 975 90%
2021-06-30 106,3 10,15 1 079 2 671 990 92%
2021-03-31 102,9 10,23 1 053 2 568 1 030 98%
2020-12-31 102,8 10,05 1 033 2 534 1 010 98%
2020-09-30 104,7 10,57 1 107 1 010 91%
2020-06-30 102,2 10,47 1 070 1 080 101%
2020-03-31 105,4 10,91 1 150 1 040 90%
2019-12-31 98,72 10,47 1 034 1 330 129%


Skogsfond Baltikums börsnoterade A-aktie har de senaste kvartalen handlats till en substansrabatt.

Senaste rapporterad värdering per kubikmeter stående skog var 27,8 EUR per kubikmeter den 2020-12-31. Volymen stående skog uppdateras i officiella register på årsbasis i samband med årsskifte och är en funktion av årets tillväxt och avverkningar. Volymtillväxten år 2021 beräknas med råge överskrida årets avverkningar, och den genomsnittliga volymen stående skog per hektar förväntas således att öka till utgången av 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.