Nyheter och pressmeddelanden

Förändrat läge på marknaden för baltisk skogsmark

Intresset för att äga skog i Baltikum har ökat de senaste åren med inträde av flera landköpande aktörer i regionen. Marknaden för skogsfastigheter har därigenom konsoliderats och priset på skogsmark i Lettland har ungefär fördubblats på fyra år. Fortsatt konsolidering av markägandet skulle innebära fortsatt minskat utbud av skogsmark.

Intresset för att köpa och äga skog i Lettland och Litauen har de senaste åren ökat. Samtidigt har ägandet till väsentlig del skiftat från privatpersoner till bolag. För 30 år sedan ägdes all privatägd skogsmark i Lettland av många enskilda privatpersoner med mindre skogsfastigheter i sin ägo. Idag ägs cirka en tredjedel av den privatägda skogsmarken av privatpersoner, en tredjedel av små och mellanstora bolag och en tredjedel av stora skogsägande bolag.

- De senaste årens konsolidering av skogsägandet i Baltikum har gått snabbare än vad vi förutspådde för några år sedan, det strukturella utbudet av skogsfastigheter till salu har minskat och konsolideringen förväntas fortsätta. Krig, sanktioner och utbudsbortfall av virke från konfliktländer har också bidragit till prisuppgången på skogsmark som skett det senaste året, säger Sture Karlsson styrelseordförande Skogsfond Baltikum och tidigare vd Mellanskog.

Skogsfond Baltikum gör bedömningen att priset per hektar för skogsmark i Lettland har stigit med cirka 50 procent det senaste året och ungefär 100 procent på fyra år.

- Trots uppvärderingen av skogsmark i Baltikum på senare år så är skillnaden i pris mellan bolagsskog i Baltikum och bolagsskog i södra Sverige fortfarande stor. Och givet att skog är en grön, inflationssäkrad realtillgång så är min bedömning att skogstillgångar i Baltikum kommer bli än mer eftertraktade framöver, säger Carl Olén vd Skogsfond Baltikum.

För att prenumerera på Skogsfond Baltikums nyheter och pressmeddelanden, anmäl dig här:

https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/nyheter-och-pressmeddelanden/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102                                                                              
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie är sedan juni 2019 upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.