Nyheter och pressmeddelanden

Ledningsförändring

Skogsfond Baltikum styrelseledamot Fredrik Zetterström lämnar styrelsen på egen begäran.

Kvarvarande styrelse är fortsatt beslutsför och fortsätter nu utveckla verksamheten. Styrelsen tackar Fredrik för fina insatser vid bolagets uppstart.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Palm, ordförande, +46 76893 4190
Carl Olén, vd och ledamot, +46 70334 5102
info@skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2020.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Bolagets aktie SKOG A är noterad på NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

www.skogsfondbaltikum.se

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.