Nyheter och pressmeddelanden

Nyemission tillför 87,2 MSEK

Genom nyligen avslutad nyemission tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 87,2 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 83.885 A-aktier av 545 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnota med betalningsinstruktioner tillsänds de som tecknat aktier, alternativt meddelas betalningsinstruktioner genom respektive förvaltare.

Bolagets aktier är denominerade i Euro och genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 41.103,65 EUR till 98.845,74 EUR. Totalt kommer antalet aktier efter registrering av emissionen att uppgå till 201.726 st varav 101.726 st A-aktier med en röst vardera och 100.000 st stamaktier med 10 röster vardera. Nyutgivna A-aktier motsvarar cirka 41,6 % av aktiekapitalet och 7,6 % av rösterna i Bolaget efter nyemissionen.

- Denna nyemission gör att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet enligt plan. Vi har ett stort antal skogsförvärv under förhandling och ser fram emot vidare expansion, säger bolagets VD Carl Olén.

2019-12-16

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, VD, +46 70334 51 02
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 17:15 den 16 december 2019.

Om Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.