Nyheter och pressmeddelanden

Regionindelad skogsförvaltning i Lettland

Organisationen för skogsförvaltningen i Lettland har uppdelats på två regioner med en erfaren skogsförvaltare för respektive region.

Skogsfond Baltikums markinnehav i Lettland uppgår till 7 246 hektar fördelat på 600 skogsfastigheter. Regionindelning har skett i syfte att utveckla skogsförvaltningen och två erfarna skogsförvaltningsföretag har anlitats. SUSAB är anlitade för skogsförvaltning i östra regionen och Foran Baltic är anlitade för skogsförvaltning i västra regionen.

För övrigt har Skogsfond Baltikum tidigare rapporterat att skogsförvärvsbolaget Kupica inte längre är ett närstående bolag. Förändringarna registrerades i det lettiska Bolagsverkets register 2021-09-02 och inga transaktioner har gjorts med detta skogsförvärvsbolag under 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande 18 november 2021.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.