Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikum förvärvar 1280 hektar

Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.

Totalt markinnehav uppgår därmed till cirka 1950 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 169000 kubikmeter. Ackumulerad köpeskilling inklusive förvärvskostnader uppgår till cirka 4,1 MEUR.

- Det är glädjande att se att vårt lokala förvärvsteam genomför köp av noga utvalda skogsfastigheter med god tillväxtpotential. Vi ökar nu vår marknadsnärvaro ytterligare, säger Carl Olén, vd för Skogsfond Baltikum.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 703 34 51 02
Fredrik Zetterström, ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 17:15 den 14 februari 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.