Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikum förvärvar 670 hektar

Skogsfond Baltikum har genomfört och avtalat om förvärv av totalt 28 skogsfastigheter i Lettland. Sammanlagt förvärvas 670 hektar mark, varav 600 hektar är produktiv skog. Resterande areal är jordbruksmark och övrig mark. Uppskattat förvärvat virkesförråd är 66 000 kubikmeter. Köpeskilling och förvärvskostnader uppgår till cirka 1,4 MEUR.

- Vi är mycket nöjda med dessa inledande förvärv. Vårt erfarna förvärvsteam har den senaste tiden inventerat och genomfört köp av noga utvalda enskilda skogsfastigheter med riktig bra tillväxtpotential, säger bolagets VD Carl Olén.

Skillnader i tillgångspriser innebär mer skogsmark och tillväxt för pengarna i Lettland jämfört med Sverige och Finland. Mer blandskog betyder också mer biologisk mångfald med lägre risk för granbarkborrar och brandskador. Sammantaget är lettisk skog attraktivt som investeringsobjekt.

- Vi ser ett bra inflöde av möjliga förvärvsobjekt som vi utvärderar. Ett antal ytterligare objekt är under förhandling och vi ser fram emot fortsatt expansion, avslutar Olén.

2019-10-31

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, VD, +46 70334 51 02
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.