Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikums markinnehav ökade 550 ha under Q4 till 6970 ha

Skogsfond Baltikum förvärvade 550 hektar skogsmark under fjärde kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av 2020 var 6 970 hektar fördelat på 6 670 hektar i Lettland och 300 hektar i Litauen.

Andelen produktiv skogsmark av totalt markinnehav bedöms till 76 procent i Lettland och 96 procent i Litauen. Uppskattat totalt virkesförråd är cirka 640 000 kubikmeter stående skog.

- Vi har haft en hög förvärvstakt under 2020 då vi nästan har tiodubblat vårt markinnehav under året. Arbetet har gått enligt plan och under det närmaste kvartalet räknar vi med en lägre förvärvstakt, säger Carl Olén, vd för Skogsfond Baltikum.

Totalt intaget kapital från investerare är cirka 152 MSEK, det vill säga samma som vid utgången av tredje kvartalet 2020 då substansvärdet var 1 107 SEK per aktie. Det fjärde kvartalets förvärv om 550 hektar innebär en ytterligare något högre investeringsgrad som före valutaförändringar torde påverka substansvärdet positivt. Nytt substansvärde kommer att offentliggöras så snart årsbokslut och värdering av den nya marken är genomförd.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande 11 januari 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset på mark är lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie "SKOG A" är noterad på NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.