Nyheter och pressmeddelanden

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgår till cirka 109,5 EUR

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde på basis av de förvärv som slutförts eller där bindande förvärvsavtal tecknats. Beräknat substansvärde per aktie uppgår till cirka 109,5 EUR vilket motsvarar cirka 1166 SEK vid en antagen omräkningskurs om 10,65 SEK/EUR.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, VD, +46 (0)70 334 51 02
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 (0)73 544 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den kl 10:30 den 19 november 2019.

Om Skogsfond Baltikum AB (publ)

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.