Nyheter och pressmeddelanden

Vd ökar aktieinnehavet i Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikums vd har köpt 100 A-aktier i Skogsfond Baltikum AB (publ).

Skogsfond Baltikums vd Carl Olén har under perioden 14-15 juni 2021 köpt 100 stycken Skogsfond Baltikum A-aktier inom prisintervallet 995 - 1 000 SEK per aktie. Carl Oléns A-aktieinnehav uppgår efter förvärvet till 300 A-aktier.

Tidigare i år, under vintern och våren, har också styrelseledamöterna Sture Karlsson, Petter Tiger, Christina Lindbäck, Anders Bennström och Peter Montgomery köpt sammanlagt 445 A-aktier.

Bolagets vd, styrelseledamöter och medlemmar i Advisory Board äger per idag totalt 5 815 A-aktier.

För mer information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0) 703 345 102
Daniel Palm, ordförande, +46 (0) 76 89 34 190
info@skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021.

Om Skogsfond Baltikum
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset på skogsmark är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie, SKOG A, är noterad på den reglerade handelsplatsen NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.
www.skogsfondbaltikum.se

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.