NYEMISSION

18 MAJ - 5 JUNI 2020

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Prospekt

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen är upprättat i Skogsfond Baltikums investeringsprospekt som 2020-05-15 och 2020-05-20 godkändes samt registrerades av Finansinspektionen.

Erbjudandet i korthet

Värdepapper SKOG A
Teckningskurs 1 070 SEK per A-aktie
Emissionsvolym 107 MSEK
Teckningsförbindelser 26 MSEK
Minsta teckningsbelopp 21 400 SEK (20 aktier)
Kontotyp Aktiedepå, ISK, KF, TP
Marknadsplats NGM Nordic AIF Sweden
Målavkastning 7-9 % per år i genomsnitt efter avgifter och kostnader
Investeringsavgift 2,4 % på tecknat belopp, inkluderar tredjepartsprovisioner
Förvaltningsavgift 0,65 % per år
Prestationsarvode   20 % av utskiftad övervinst ovan årligt tröskelvärde 3 % (ackumuleras)
Placeringshorisont Ungefär 8 år
Investerat kapital i skog 10 700 000 EUR
Förvärvat sedan sept 2019 5 300 hektar skogsmark i Lettland
Teckningsperiod 18 maj – 5 juni 2020
VD Skogsfond Baltikum

Det går starkt framåt för Skogsfond Baltikum och vi utvecklar verksamheten i linje med investeringsplan. Intaget kapital genom nyemissioner andra halvåret 2019 på totalt 111 MSEK är nu investerat i skog i Lettland. Vi förvärvar just nu, med hjälp av kreditfaciliteter från SEB i Riga, ett stort antal skogsfastigheter till attraktiv värdering i både Lettland och Litauen. Vi vill fortsätta ta tillvara på dessa affärsmöjligheter och genomför därför denna nyemission. Välkommen att investera hållbart i högavkastande skog” //CARL OLÉN, VD