Våra innehav

 

Skogsfond Baltikum förvärvar och utvecklar skog i Lettland och Litauen. Förvärvskriterierna är inriktade på god tillväxtpotential, goda vägförbindelser, normalfördelad trädslags- och åldersfördelning samt kategoriskt fokus på bra skogsvärde för pengarna.

Målet är att skapa god avkastning genom tillväxtfrämjande åtgärder med ökad virkesvolym och att i slutändan cirka år 2026 avyttra en konsoliderad skogsportfölj till ett prispremium jämfört med priset på enskilda skogsfastigheter.

Läs mer om våra förvärvs- och förvaltningsstrategier i upprättat prospekt