Våra innehav

2020-12-31

SKOGLIGA STRATEGIER

Skogsfond Baltikums affärsidé är att under åren 2019-2026 förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj i Baltikum.

Vi fortsätter fokusera på att förvärva skog till och med år 2021 enligt våra förvärvskriterier med inriktning på bra tillväxtpotential, vägförbindelser, normalfördelad trädslags- och åldersfördelning med kategoriskt fokus på bra skogsvärde för pengarna.

Under utvecklingsfasen är fokus på volymtillväxt och konsolidering av våra markinnehav.

Läs mer om våra förvärvs- och förvaltningsstrategier i upprättat prospekt